top of page

Öncelikle Sağlığın Tanımını Yapalım...Sağlık ve hastalık yüz yıllardır insanların yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Son zamanlarda artan salgın hastalıkların yanı sıra özellikle yaşamın hızlanması, yalnızlaşma ve iş yükü fazlalığı ile birlikte bu kavramlar daha çok ön plana çıkmaktadır. Sağlıklı yaşam tarzı bizim için çok önemlidir.

Yaşam daha düzenli bir şekilde sürdürülmeli ve doğal yiyeceklerin tüketilmesine, düzenli spor yapmaya ve yaşamı önemseyen farkındalık çalışmalarına günlük hayatta yer vermek gerekmektedir.

Sağlık kavramı kişiden kişiye farklılık gösterebilmekte, kimileri iyi hissetmeyi sağlık göstergesi olarak anlarken, kimilerine göre hasta olmamak ya da eğer hasta ise hızlıca iyileşmek sağlıklı olunduğunun göstergesi olabilmektedir.


Sağlığı Etkileyen Faktörler Nelerdir?


Sağlığımızı etkileyen birçok faktör vardır. İnsanların sağlıklı olup olmadıkları, durumlarına ve çevrelerine göre belirlenir. Nerede yaşadığımız, çevremizin durumu, genetik, gelir ve eğitim seviyemiz, arkadaşlarımız ve ailenizle ilişkilerimiz gibi faktörler büyük ölçüde sağlık üzerinde önemli etkiye sahipken, sağlık hizmetlerinin kullanımı genellikle daha az etkilidir.


Sosyal ve fiziksel ortamların sağlığımız üzerinde büyük etkisi vardır. İnsanların doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları ve sosyal ve ekonomik durumlar sağlığın sosyal belirleyicileri olarak isimlendirebilmektedir.


• Eğitim ve okuryazarlık

• İstihdam / çalışma koşulları

• Sosyal Ortamlar

• Fiziksel Ortamlar

• Biyoloji ve genetik donanım

• Sağlık Hizmetleri

• Cinsiyet

• Kültür

• Gelir ve Sosyal Statü


Yukarıda yer alan faktörlerin sağlık üzerindeki etkileri göz ardı edilemez ve hastalıkların ortaya çıkmasında ve tanımlanmasında önemli yeri vardır.


Hastalık Nedir?


Hastalık , beden veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık, sıkıntı ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Terim yaralanma, sakatlık, sendrom, semptom ve normal yapı ve fonksiyonun anormal çeşitlerini kapsayacak biçimde, geniş bir anlamda kullanılır.


Sağlık Düzeyi Göstergeleri


Toplumların sağlık düzeyini anlamak için çok sayıda sağlık ölçütü geliştirilmiştir.

Sağlık ölçütleri toplumu sağlık, hastalık ölüm sağlık hizmetlerinden yararlanma ve benzeri yönleri ile tanımlarlar.


Sağlık düzeyini belirleyen ölçütler üç ana başlık altındadır,


Bunlar;

1) Doğurganlık düzeyini belirleyen.

2) Hastalanma düzeyini belirleyen.

3) Ölüm düzeyini belirleyen, Ölçütlerdir37 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page